ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА

Дневни финансијски извештај на дан 20.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 19.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 18.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 17.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 16.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 13.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 12.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 11.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 10.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 09.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 06.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 05.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 04.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 31.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 03.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 31.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 03.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 30.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 31.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 03.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 29.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 03.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 31.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.04.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.04.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 31.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 03.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.03.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 03.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.02.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 31.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.01.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 31.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 30.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 29.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 28.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 27.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 24.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 23.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 22.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 21.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 20.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 17.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 16.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 15.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 14.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 13.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 10.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 09.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 08.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 07.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 06.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 03.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 02.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 01.12.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 30.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 29.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 26.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 25.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 24.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 23.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 22.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 19.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 18.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 17.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 16.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 15.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 12.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 11.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 10.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 09.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 08.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 05.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 04.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 03.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 02.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 01.11.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 29.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 28.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 27.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 26.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 25.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 22.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 21.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 20.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 19.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 18.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 15.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 14.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 13.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 12.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 11.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 08.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 07.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 06.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 05.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 04.10.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 01.10.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 30.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 29.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 28.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 27.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 24.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 23.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 22.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 21.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 20.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 17.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 16.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 15.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 14.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 13.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 10.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 09.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 08.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 07.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 06.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 03.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 02.09.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 01.09.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 31.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 30.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 27.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 26.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 25.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 24.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 23.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 20.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 19.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 18.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 17.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 16.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 13.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 12.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 11.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 10.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 09.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 06.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 05.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 04.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 03.08.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 02.08.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 30.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 29.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 28.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 27.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 26.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 23.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 22.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 21.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 20.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 19.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 16.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 15.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 14.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 13.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 12.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 09.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 08.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 07.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 06.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 05.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 02.07.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 01.07.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 30.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 29.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 28.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 25.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 24.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 23.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 22.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 21.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 18.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 17.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 16.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 15.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 14.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 11.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 10.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 09.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 08.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 07.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 04.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 03.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 02.06.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 01.06.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 31.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 28.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 27.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 26.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 25.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 24.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 21.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 20.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 19.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 18.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 17.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 14.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 13.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 12.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 11.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 10.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 07.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 06.05.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 05.05.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 29.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 28.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 27.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 26.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 23.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 22.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 21.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 20.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 19.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 16.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 15.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 14.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 13.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 12.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 09.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 08.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 07.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 06.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 05.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 02.04.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 01.04.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 31.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 30.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 29.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 26.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 25.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 24.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 23.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 22.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 19.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 18.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 17.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 16.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 15.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 12.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 11.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 10.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 09.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 08.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 05.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 04.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 03.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 02.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 01.03.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 26.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 25.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 24.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 23.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 22.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 19.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 18.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 17.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 12.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 11.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 10.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 09.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 08.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 05.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 04.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 03.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 02.02.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 01.02.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 29.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 28.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 27.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 26.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 25.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 22.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 21.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 20.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 19.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 18.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 15.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 14.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 13.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 12.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 11.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 08.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 06.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 05.01.2021.
Дневни финансијски извештај на дан 04.01.2021.

Дневни финансијски извештај на дан 31.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 30.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 29.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 28.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 25.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 24.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 23.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 22.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 21.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 18.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 17.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 16.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 15.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 14.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 11.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 10.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 09.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 08.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 07.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 04.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 03.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 02.12.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 01.12.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 27.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 26.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 25.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 24.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 23.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 20.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 19.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 18.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 17.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 16.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 13.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 12.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 11.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 10.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 09.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 06.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 05.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 04.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 03.11.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 02.11.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 29.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 28.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 27.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 26.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 23.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 22.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 21.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 20.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 19.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 16.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 15.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 14.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 13.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 12.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 09.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 08.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 07.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 06.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 05.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 02.10.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 01.10.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.09.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 29.09.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 28.09.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 25.09.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 24.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 23.09.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 22.09.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 21.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 18.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 17.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 16.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 15.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 14.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 11.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 10.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 09.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 08.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 07.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 04.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 03.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 02.09.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 01.09.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 31.08.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 28.08.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 27.08.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 26.08.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 25.08.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 24.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 21.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 20.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 19.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 18.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 17.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 14.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 13.08.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 12.08.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 11.08.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 10.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 07.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 06.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 05.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 04.08.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 03.08.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 31.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 30.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 29.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 28.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 27.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 24.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 23.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 22.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 21.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 20.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 17.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 16.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 15.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 14.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 13.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 10.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 09.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 08.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 07.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 06.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 03.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 02.07.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 01.07.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 29.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 26.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 25.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 24.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 23.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 22.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 19.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 18.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 17.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 16.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 15.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 12.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 11.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 10.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 09.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 08.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 05.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 04.06.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 03.06.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 02.06.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 01.06.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 29.05.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 28.05.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 27.05.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 26.05.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 25.05.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 22.05.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 21.05.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 20.05.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 19.05.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 18.05.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 15.05.2020. 
Дневни финансијски извештај на дан 14.05.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 13.05.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 12.05.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 11.05.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 08.05.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 07.05.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 06.05.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 05.05.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 04.05.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 29.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 28.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 27.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 24.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 23.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 22.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 21.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 16.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 15.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 14.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 13.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 10.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 09.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 08.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 07.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 06.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 03.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 02.04.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 01.04.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 31.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 30.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 27.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 26.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 25.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 24.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 23.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 20.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 19.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 18.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 17.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 16.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 13.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 12.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 11.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 10.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 09.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 06.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 05.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 04.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 03.03.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 02.03.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 28.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 27.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 26.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 25.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 24.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 21.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 20.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 19.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 18.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 14.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 13.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 12.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 11.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 10.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 07.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 05.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 04.02.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 03.02.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 31.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 30.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 29.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 28.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 27.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 24.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 23.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 22.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 21.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 20.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 17.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 16.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 15.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 14.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 13.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 10.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 09.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 08.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 06.01.2020.
Дневни финансијски извештај на дан 03.01.2020.

Дневни финансијски извештај на дан 30.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 27.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 26.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 25.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 24.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 23.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 20.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 19.12.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 18.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 17.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 16.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 13.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 12.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 11.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 10.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 09.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 06.12.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 05.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 04.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 03.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 02.12.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 28.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 27.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 26.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 25.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 22.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 21.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 20.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 19.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 18.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 15.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 14.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 13.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 12.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 08.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 07.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 06.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 05.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 04.11.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 01.11.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 31.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 30.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 29.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 28.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 25.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 24.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 23.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 22.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 21.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 18.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 17.10.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 16.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 15.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 14.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 11.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 10.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 09.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 08.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 07.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 04.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 03.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 02.10.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 01.10.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 30.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 27.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 26.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 25.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 24.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 23.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 20.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 19.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 18.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 17.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 16.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 13.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 12.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 11.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 10.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 09.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 06.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 05.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 04.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 03.09.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 02.09.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 30.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 29.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 28.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 27.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 26.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 23.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 22.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 21.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 20.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 19.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 16.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 15.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 14.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 13.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 12.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 09.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 08.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 07.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 06.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 05.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 02.08.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 01.08.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 31.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 30.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 29.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 26.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 25.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 24.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 23.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 22.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 19.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 17.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 16.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 15.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 12.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 11.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 10.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 09.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 08.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 05.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 04.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 03.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 02.07.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 01.07.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 28.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 27.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 26.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 25.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 24.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 21.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 20.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 19.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 18.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 17.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 14.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 13.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 12.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 11.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 10.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 07.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 06.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 04.06.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 03.06.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 31.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 30.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 29.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 28.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 27.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 24.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 23.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 22.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 21.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 20.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 17.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 16.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 15.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 14.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 13.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 10.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 09.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 08.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 07.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 06.05.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 03.05.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 30.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 25.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 24.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 23.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 22.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 19.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 18.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 17.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 16.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 15.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 12.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 11.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 10.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 09.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 08.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 05.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 04.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 03.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 02.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 01.04.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 29.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 28.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 27.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 26.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 25.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 22.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 21.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 20.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 19.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 18.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 15.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 14.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 13.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 12.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 11.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 08.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 07.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 06.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 05.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 04.03.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 01.03.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 27.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 26.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 25.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 22.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 21.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 20.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 19.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 18.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 14.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 13.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 12.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 11.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 08.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 07.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 06.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 05.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 04.02.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 01.02.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 31.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 30.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 29.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 28.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 25.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 24.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 23.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 22.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 21.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 18.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 17.01.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 16.01.2019. 
Дневни финансијски извештај на дан 15.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 14.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 11.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 10.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 09.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 08.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 04.01.2019.
Дневни финансијски извештај на дан 03.01.2019.

Дневни финансијски извештај на дан 31.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 28.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 27.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 26.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 25.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 24.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 21.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 20.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 19.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 18.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 17.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 14.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 13.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 12.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 11.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 10.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 07.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 06.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 05.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 04.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 03.12.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 30.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 29.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 28.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 27.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 26.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 23.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 22.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 21.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 20.11.2018. 
Дневни финансијски извештај на дан 19.11.2018. 
Дневни финансијски извештај на дан 16.11.2018. 
Дневни финансијски извештај на дан 15.11.2018. 
Дневни финансијски извештај на дан 14.11.2018. 
Дневни финансијски извештај на дан 13.11.2018. 
Дневни финансијски извештај на дан 09.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 08.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 07.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 06.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 05.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 02.11.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 01.11.2018.

Дневни финансијски извештај на дан 31.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 30.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 26.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 25.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 24.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 22.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 17.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 16.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 15.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 12.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 11.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 10.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 09.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 08.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 05.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 04.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 03.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 02.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 01.10.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 28.09.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 27.09.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 26.09.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 25.09.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 24.09.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 21.09.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 20.09.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 19.09.2018.
Дневни финансијски извештај на дан 18.09.2018.