16.10.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

07.10.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

01.08.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

19.07.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

01.07.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

14.06.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

24.05.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

17.05.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

01.05.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

01.04.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

25.03.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

22.01.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

22.01.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка