01.04.2024. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

12.03.2024. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

23.12.2023. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

23.11.2023. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

05.11.2023. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

04.10.2023. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

15.09.2023. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

05.06.2023. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

16.03.2023. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

07.03.2023. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

01.09.2022. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

09.05.2022. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

10.02.2022. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

01.01.2022. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

16.10.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

07.10.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

01.08.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

19.07.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

01.07.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

14.06.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

24.05.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

17.05.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

01.05.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

01.04.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

25.03.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

22.01.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка 

22.01.2021. – Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Дому здравља Бела Паланка