СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА
Примарну здравствену заштиту у Служби опште медицине, грађани остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром или техничарем.
Пацијентима је омогућено телефонско заказивање прегледа, контрола и посета ради продужења терапије за хронична обољења, консултације са својим изабраним лекаром и сестром. На тај начин постиже се бржи, бољи и ефикаснији рад фокусиран на личност, са циљем да се побољша здравствено стање становништва, развије активан приступ ка појединцу и повећа задовољство корисника.

СЛУЖБА ЗА КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ И ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ
Служба кућног лечења представља нови вид континуираног лечења на нивоу примарне здравствене заштите и као таква је најстарија служба на овим просторима. Пацијенти кућног лечења су пацијенти оболели од активне прогресивне болести која угрожава живот и пацијенти у акутизацији своје хроничне болести који су тренутно или трајно непокретни.
Упућивање на кућно лечење врши изабрани лекар, а пријем на кућно лечење врши лекар кућног лечења по обављеној првој кућној посети. Ритам посећивања одређује здравствено стање пацијента. У стану пацијента се спроводи парентерална терапија (инфузиона, интравенска, супкутана и интрамускуларна), превијање рана (постоперативних, улкусних, малигних, декубиталних), промена уринарних катетера, контрола гликемије. Поред тога врши се здравствено васпитни и едукација чланова породице за спровођење пероралне терапије, примену трансдермалних фластера и негу непокретних пацијената.

СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ
Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом пружа услуге хитне медицинске помоћи на терену и у здравственој установи. Служба пружа услуге животно угроженим лицима настало као резултат болести или повреде. Збрињава ова лица, а према указаној потреби их транспортује до одговарајуће здравствене установе секундарног, терцијарног нивоа. Такође, врши мртвозорство.
Служба санитетског превоза према налогу лекара врши транспорт хитних пацијената, тј. тренутно непокретних, тешко покретних болесника на контролне прегледе , као и транспорт пацијената на хемодијализу до О.Б. Пирот.

СЛУЖБА ЗА ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ
Служба патронаже од самог постојања покрива целу територију општине Бела Паланка. Патронажна сестра један (већи) део радног времена проводи у кућним посетама, а један (краћи) део је у амбулантама Дома здравља. Патронажна сестра редовно, од првог дана по изласку из породилишта, посећује породиљу и новорођенче. Ова сарадња се наставља све до шесте године живота детета, а и после. Осим беба и породиља, патронажне сестре обилазе и пацијенте са хроничним болестима, суграђане старије од 65 година, као и здраву популацију, а све у циљу здравствено-васпитног рада на терену, односно превенције болести и унапређења здравља, као и по налогу изабраног лекара (опште медицине, педијатра и гинеколога).

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ
Служба здравствене заштите школске деце са саветовалиштем за младе спроводи мере за унапређење здравља школске деце и омладине, обавља систематске прегледе, контролне и циљане прегледе школске деце, спроводи дијагностику и лечење школске деце, спроводи обавезну вакцинацију деце према програму имунизације, обавља прегледе ученика завршног разреда основне школе ради утврђивања способности даљег школовања за одређено занимање.

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ
Служба здравствене заштите деце спроводи превентивне прегледе у циљу праћења раста и развоја детета. Спроводе се систематски и контролни прегледи, врши се обавезна имунизација и вакцинација деце према календару имунизације и вакцинације. Такође, спроводи се лечење и дијагностичко – терапијске услуге.

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА
Делатност службе одвија се кроз превентиву, дијагностику и терапију свих обољења гениталних органа жена, као и путем континуираног здравствено-васпитног рада. Ова служба пружа следеће услуге:

  • Гинеколошке прегледе
  • Ултразвучне прегледе
  • Превентивне прегледе
  • Систематске прегледе жена и трудница
  • Циљане прегледе ради раног откирвања рака грлића материце
  • Циљане прегледе ради раног откивања рака дојке
  • Превентивне прегледе ради планирања породице
  • Превентивне прегледе трудница и породиља
  • Психофизичку припрему трудница за порођај

СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Служба стоматолошке здравствене заштите је организациона јединица Дома здравља, која пружа стоматолошке услуге из домена дечије и превентивне стоматологије, болести зуба са ендодонцијом, пародонтологије и оралне медицине. У оквиру своје делатности Служба за стоматолошку здравствену заштиту спроводи превентивне и интерцептивне мере у циљу спречавања настанка обољења болести уста и зуба. Овим су нарочито обухваћена деца предшколског, школског узраста и студенти (до навршених 26. године живота ако се редовно школују), као и жене у вези са трудноћом (труднице и породиље до навршених годину дана живота детета).

Примена здравственог васпитања, превентивних и интерцептивних мера, контролише се обавезним прегледима прописаним од стране Министарства здравља у одређеним узрастим категоријама: превентивни прегледи у првој години живота, систематски преглед у трећој, седмој и дванаестој години живота као и контролни прегледи свим осигураницима којима се пружају услуге на терет РФЗО-а.