Дневни финансијски извештај на дан 24.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 23.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 22.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 21.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 20.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 17.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 16.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 15.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 14.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 13.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 10.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 09.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 08.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 07.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 06.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 03.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 02.03.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 01.03.2023.

Дневни финансијски извештај на дан 28.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 27.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 24.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 23.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 22.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 21.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 20.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 17.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 16.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 15.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 14.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 13.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 10.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 09.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 08.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 07.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 06.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 03.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 02.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 01.02.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 31.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 30.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 27.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 26.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 25.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 24.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 23.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 20.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 19.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 18.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 17.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 16.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 13.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 12.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 11.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 10.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 09.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 06.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 05.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 04.01.2023.
Дневни финансијски извештај на дан 31.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.12.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 03.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.11.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 31.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.10.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 03.10.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 30.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.09.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.09.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 31.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 03.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.08.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.08.2022.

Дневни финансијски извештај на дан 29.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.07.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 29.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 28.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 22.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 21.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 15.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 14.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 08.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 07.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 03.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 02.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 01.06.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 31.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 30.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 27.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 26.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 25.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 24.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 23.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 20.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 19.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 18.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 17.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 16.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 13.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 12.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 11.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 10.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 09.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 06.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 05.05.2022.
Дневни финансијски извештај на дан 04.05.2022.