JAVNE NABAVKE

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА

Набавка горива за службена возила Дома здравља Бела Паланка (поновљени поступак) – ЈНМВ 12/2019

Набавка лож уља за потребе Дома здравља Бела Паланка – ЈНМВ 11/2019

Набавка горива за службена возила Дома здравља Бела Паланка – ЈНМВ 10/2019

Санитетски и медицински ЈНМВ 09/2019

Санитетски, медицински и лабораторијски потрошни материјал – ЈНМВ 07/2019

Набавка стоматолошког материјала (поновљени поступак) – ЈНМВ 08/2019


Средства за одржавање хигијене – 06/2019


Набавка стоматолошког материјала – 05/2019


Набавка ултразвучног апарата – 04/2019