JAVNE NABAVKE

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА

Санитетски и медицински ЈНМВ 09/2019


Санитетски, медицински и лабораторијски потрошни материјал – ЈНМВ 07/2019


Набавка стоматолошког материјала (поновљени поступак) – ЈНМВ 08/2019


Средства за одржавање хигијене – јун 2019.


Набавка стоматолошког материјала – мај 2019.


Набавка ултразвучног апарата – април 2019.